Zen meditatie

Zen meester Hakuin, zazen (zitmeditatie)

Zen meester Hakuin, zazen (zitmeditatie)

Zen meditatie

De kern van meditatie is eigenlijk heel eenvoudig. Je zit stil op een kussen, goed rechtop zodat je wakker en alert kunt zijn, je knieën stevig op de grond (of je voeten, als je op een stoel zit), je ogen bijna gesloten. Je richt je aandacht op de ademhaling. Als er gedachten in je opkomen, of emoties, dan merk je die op zonder je zelf er helemaal aan over te geven. En als je opeens merkt dat dat toch is gebeurd, dat je bijvoorbeeld in gedachten een boos gesprek aan het voeren bent of heerlijk ligt te zonnen op een Grieks strand, dan richt je je aandacht opnieuw op je ademhaling. Zonder oordeel over goed of fout en zonder je af te vragen hoe het kwam dat je was afgedwaald.

Aandacht, aandacht, aandacht

Alles wat je op een meditatieavond doet, is verder een oefening in aandacht. Niet alleen het zittend mediteren, maar ook de lichaamsoefeningen aan het begin, het lopen tussen de meditatieperioden, het drinken van een kopje thee: alles doe je met aandacht. Een avond mediteren is een avond waarop je niets anders hoeft te doen dan er te zijn. Soms ontvouwt zich dan opeens de rijkdom van het moment, van alles wat er hier en nu is.

 Door te mediteren…

  • leer je jezelf beter kennen, omdat je beter gaat zien wat er in je omgaat
  • krijg je meer aandacht voor wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft, waardoor je gewone dingen als nieuw kunt ervaren
  • ga je inzien dat gedachten maar gedachten zijn, en lang niet altijd de waarheid
  • krijg je een beter zicht op de samenhang tussen lichaam en geest
  • leer je om niet meteen te reageren op alles wat er in je opkomt, waardoor je je op den duur steeds minder mee laat slepen door emoties en gedachten
  • kun je, vanuit een betere zelfkennis en meer begrip, liefde en mededogen ontwikkelen voor jezelf en voor anderen
  • kan er, als je het niet probeert af te dwingen, soms opeens een diepe stilte in je ontstaan
  • kun je (alweer als je dat niet probeert af te dwingen) ervaren wat we in Zen je ware aard of je boeddha-natuur noemen, het grote bewustzijn waarin geen onderscheid is tussen zelf en ander 

Al deze zaken vragen wel tijd. De vruchten van meditatie zijn meer en rijker dan je je nu misschien kunt voorstellen, maar ze groeien niet snel!