Bijeenkomsten

Hakuin, orchidee met bij

Hakuin, orchidee met bij

Bijeenkomsten

De opbouw van de avond is normaal gesproken globaal als volgt.

19:15Inloop met een kopje thee in de theekamer
19:30Ontspanningsoefeningen
19:40Recitatie
19:50Zitmeditatie
20:15Loopmeditatie
20:30Dharma-voordracht
20:50Zitmeditatie
21:15Thee in de meditatieruimte
21:25Recitatie: om mani padme hum
21:30Einde

De ontspanningsoefeningen aan het begin en de recitatie zijn bedoeld om de overgang naar meditatie makkelijker te maken. Recitatie is het opzeggen van een tekst, met een zo laag mogelijk stemgeluid, zodat de klank goed in je lichaam resoneert. Dat geeft energie en brengt je aandacht van je gedachten naar je lichaam.

Na de eerste zitmeditatie en  de daarop volgende loopmeditatie houdt de leraar een dharma-voordracht, een praatje over een aspect van de boeddhistische leer of leefwijze. We blijven daarbij vaak dicht bij je dagelijkse leven.
Na de tweede zitperiode drinken we gezamenlijk thee, in een korte theeceremonie. We sluiten af met nog een (korte) recitatie.

Ongeveer één keer per maand is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de leraar over wat je zoal tegenkomt in je meditatie. Op die avonden is er geen dharma-voordracht, maar een extra meditatieperiode.

Op aanvraag is ook een langer persoonlijk gesprek mogelijk met Suigen roshi.